Integrovaná medicína - MUDr. Tibor Baranec
   

"Prečo integrovaná medicína? Klasická medicína používa na liečenie a riešenie všetkých problémov a chorôb jednu metódu - klasickú medicínu. Integrovaná medicína používa na riešenie a liečenie jedného problému všetky dostupné efektívne metódy."

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 3 KVALÍT HMOTNEJ PRÍRODY

16 VLASTNOSTÍ KVALITY NEVEDOMOSTI

 1. Netolerantný hnev – hnev sa u človeka objavuje, keď nie sú naplnené jeho túžby. Záleží na tom, aké túžby máme – či sú duchovné, hmotné alebo patologické. Patologickou môže byť napríklad hráčska vášeň. Hmotné túžby (uspokojovanie základných potrieb človeka, bývanie, cestovanie...), musia byť do určitej miery naplnené, avšak problémom sa stávajú, pokiaľ sa objaví princíp hromadenia, kedy človek túži mať viac ako potrebuje. Duchovné túžby sú priaznivé, keďže nás posúvajú na vyššiu duchovnú úroveň.
 2. Lakomosť – pocit ega, že má málo. Ale toho, čoho má v skutočnosti ego málo, je láska.
 3. Ignorovanie najvyššej pravdy – nezvládanie autority a toho, čo je pre nás najvyššia autorita.
 4. Nepriateľstvo spojené s násilím – neexistuje žiadny nepriateľ, okrem oklamanej a podvedenej mysle.
 5. Život parazita - odmietanie prevzatia zodpovednosti za seba a za svoj život.
 6. Pokrytectvo.
 7. Chronická únava – odmietanie pravdy. Ak budeme prijímať pravdu, nenecháme sa manipulovať, nebudeme sľubovať viac ako dokážeme splniť, budeme sa vedieť ubrániť a jednoducho povedať nie bez pocitu viny a sebaobviňovania.
 8. Hádky – hádka znamená presadzovanie „svojej“ pravdy a nie najvyššej pravdy.
 9. Nárek – znamená sebaľútosť, duchovnú samovraždu, je to najväčší duchovný jed a je to neprijímanie karmy.
 10. Klam, ilúzia – spôsob, akým sa človeku veci javia, a nie, aké v skutočnosti sú. Mať ilúzie znamená, že akceptujeme niečo, čo neexistuje. Ilúzie majú ľudia, ktorí majú patologické a neprimerané túžby.
 11. Zúfalstvo – nie, že by nebolo riešenie, ale ľudia ho ako riešenie nevnímajú.
 12. Depresia – neschopnosť radovať sa zo života. Najčastejšou príčinou depresie je prepracovanie a depresiám ľudia podliehajú na základe ilúzií.
 13. Príliš veľa spánku – útek od riešenia problémov do spánku, keď sú ľudia prepracovaní, existenčne ohrození alebo sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii.
 14. Falošné očakávania – objavujú sa, pokiaľ má niekto neprimerané ambície, veľmi silnú túžbu vyniknúť, cíti sa byť neuznaný, ale ten, kto chce vyniknúť a ohurovať je ego.
 15. Strach – vyčlenenie viery zo svojho života.
 16. Lenivosť – túžba žiť na úkor niekoho iného. Nikto nemôže zostať ani na okamih nečinný.

13 VLASTONOSTÍ KVALITY VÁŠNE

 1. Hmotné túžby – je normálne a prirodzené ich uspokojovať, problém vzniká iba vtedy, pokiaľ sú neprimerané, nadmerné a patologické.
 2. Veľké úsilie – záleží na tom, aké máme ambície. Či sú primerané, neprimerané, duchovné alebo patologické.
 3. Trúfalosť – znamená sebapreceňovanie sa.
 4. Nespokojnosť aj v prípade zisku. Ego má vždy pocit, že má málo.
 5. Pýcha – hra na Boha.
 6. Modlenie sa o hmotný pokrok – usilovať sa máme o bohatstvo duchovné, nie materiálne. Mať hmotné bohatstvo je prirodzené, ale naša snaha nemá skĺznuť do hromadenia, ktoré nás odkláňa od duchovnej cesty. Závisí od hodnotovej orientácie.
 7. Považovanie sa za iného a lepšieho ako ostatní – typický prejav kvality vášne. Nikto sa sám nevidí objektívne, takí akí je. Je preto dôležité počúvať, ako nás vníma okolie.
 8. Uspokojovanie zmyslov – je prirodzené svoje zmysly uspokojovať, ale nie je to cieľ života. Základné životné potreby je potrebné naplniť, ale základné zameranie života je duchovná orientácia.
 9. Unáhlená dychtivosť bojovať – snaha riešiť problémy silou. Problémy máme riešiť pochopením.
 10. Záľuba v načúvaní chvály svojej osoby. Samochvála smrdí.
 11. Sklon zosmiešňovať ostatných – prejav pýchy, vyvyšovania sa, nedostatok skromnosti.
 12. Hlásanie vlastnej udatnosti – sebapreceňovanie sa.
 13. Ospravedlnenie svojich činov silou – naše činy majú byť vedené poznaním a nie silou.

16 VLASTNOSTÍ KVALITY DOBRA

 1. Ovládanie mysle a zmyslov – sebaovládanie.
 2. Tolerancia.
 3. Rozlišovanie.
 4. Plnenie si svojich predpísaných povinností.
 5. Pravdovravnosť.
 6. Milostivosť.
 7. Starostlivé skúmanie minulosti a budúcnosti – na základe poznania.
 8. Spokojnosť za akýchkoľvek podmienok – prejav pokory.
 9. Štedrosť.
 10. Zrieknutie sa neprimeraného zmyslového pôžitku.
 11. Viera v duchovného učiteľa.
 12. Hanblivosť kvôli nevhodnému správaniu sa.
 13. Rozdávanie milodarov – dobročinnosť.
 14. Úprimnosť.
 15. Pokora.
 16. Vnútorná spokojnosť.
 Copyright © 2009 - 2024, MUDr. Tibor Baranec, All rights reserved.