Integrovaná medicína - MUDr. Tibor Baranec
   

"Prečo integrovaná medicína? Klasická medicína používa na liečenie a riešenie všetkých problémov a chorôb jednu metódu - klasickú medicínu. Integrovaná medicína používa na riešenie a liečenie jedného problému všetky dostupné efektívne metódy."

EAV - ELEKTROAKUPUNKTÚRNA DIAGNOSTIKA PODĽA VOLLA

 • je to diagnostický postup integrovaný postupmi tradičnej východnej medicíny s konvenčnou medicínou západného typu s využitím elektroniky

 • predstavuje presnú nebolestivú a bezpečnú metódu

 • túto metódu objavil a rozpracoval Dr. med. Rheinold Voll, praktický lekár z bavorského Plochingenu, publikoval ju v roku 1953

 • zaoberá sa elektrofyzikálnymi zmenami kože v miestach aktívnych bodov akupunktúry a merných bodov, v ktorých sa odzrkadľuje celkový stav organizmu. Merné body sú spojené s určitými orgánmi alebo funkciami tela, čo umožňuje neinvazívne zisťovať ich aktuálny stav i celkový stav organizmu a odhaliť aj skryté príčiny poruchy alebo ochorenia

 • pri meraní sa zisťuje reakcia príslušného orgánu na prúdovú záťaž, kde merné napätie nie je vyššie ako 2-3 V, ktorá predstavuje exaktnú výpoveď o jeho funkčnom stave

 • testuje sa bioenergoinformačné pole organizmu

 • lekárovi poslúži ako rýchla orientačná diagnostika, ktorá umožňuje určiť smer ďalšieho vyšetrovacieho postupu a takisto pomôže aj ukázať potrebu a znášanlivosť lieku, správne užívanie a dávkovanie

 • Pomáha pri bolestiach hlavy, svalov, kĺbov, zubov a menštruačných bolestiach

Vyšetrením sa zisťujú:

 • ochorenia v počiatočných štádiách

 • akútne alebo chronické ochorenia, s ktorými už organizmus bojuje

 • ochorenia spôsobené a udržiavané prítomnosťou rušivých polí

Na základe vyhodnotenia nameraných hodnôt sa zobrazí funkčný stav celého organizmu. Diagnostika pomocou EAV umožňuje:

 • zavčasu zistiť začínajúcu chorobu, kedy ešte laboratórne vyšetrenia neobjavujú odchýlku od normy

 • rozpoznať závažnosť, charakter a stupeň pokročilosti ochorenia

 • objasniť poruchy imunity a alergie

 • vykonávať prevenciu

 Copyright © 2009 - 2023, MUDr. Tibor Baranec, All rights reserved.