Integrovaná medicína - MUDr. Tibor Baranec
   

"Prečo integrovaná medicína? Klasická medicína používa na liečenie a riešenie všetkých problémov a chorôb jednu metódu - klasickú medicínu. Integrovaná medicína používa na riešenie a liečenie jedného problému všetky dostupné efektívne metódy."

KLASICKÁ MEDICÍNA

Akákoľvek medicína a liečenie bez duchovného rozmeru nie sú kompletné.

Klasická medicína je druh poznania a každé poznanie oslobodzuje. Vzhľadom k tomu, že sme v hmotnom svete, všetky metódy majú hranice, limity. To, s čím si klasická medicína vie poradiť, treba využívať a na to s čím si nevie poradiť, treba používať iné metódy. Kritika nič nerieši, problémy môžeme riešiť len ich pochopením. Tu nejde o boj a konfrontáciu klasickej medicíny so všetkým ostatným, ale tu ide o spoluprácu, integráciu. Pokiaľ má niekto v sebe pýchu, zlobu, nenávisť, túžbu po moci, po ovládaní niekoho a niečoho, nie je ochotný a schopný spolupráce a integrácie.

To čo robím volám "INTEGROVANÁ MEDICÍNA", kde je poznanie z klasickej medicíny, fytoterapia ako detoxikácia, suplementácia na doplnenie toho, čo chýba a ďalej homeopatia na reguláciu. Nad týmto všetkým je duchovný rozmer človeka, žitia a bytia. Fytoterapia má 5 zložiek: detoxikanty, antioxidanty, regulatíva (prípravky vyrobené podľa klasickej čínskej medicíny piatich elementov), fytohormóny, vláknina a probiotiká.

Suplementy tvoria vitamíny, minerály, aminokyseliny, stopové prvky a enzýmy.

Homeopatia je regulačná metóda - stimuluje vlastné liečivé sily organizmu a ide o to, aby regulácia mala efektívny výstup do praxe. Potom nasleduje analýza životného štýlu, stravovania, vhodných a nevhodných návykov, postojov a názorov. Nič z toho nie je možné vynechať, inak celok prestáva byť celkom, nie je kompletný. Ale v honbe za tzv. úspechom (úspech je cena, ktorú dušička platí za pocit svojej nekompletnosti) a slávou (sláva je kúpeľ, v ktorom sa potrebuje okúpať hladné a frustrované ego; ego je pocit, že ja som toto telo a táto myseľ - verzia bezdušová pneumatika, človek bez duše, pocit, že človek nemá dušu) je človek schopný a ochotný kritizovať, búrať, odsudzovať, posudzovať iné metódy a vyzdvihovať seba a metódy práce, ktorej sa venuje len preto, aby tzv. vynikol, "zažiaril", mohol zažiť pýchu a sebapreceňovanie sa. Pokiaľ sa človek nezbaví takýchto nevhodných názorov a postojov, integrácia čohokoľvek nie je možná. V realite života ide o pomoc človeku, nie o liečbu, "úspechy v liečbe", vyzdvihovanie seba samého. Bez pokory sa toto všetko nemôže diať. Poznanie spája, nerozdeľuje.

" Z kvality dobra sa rodí pravé poznanie, z kvality vášne žiadostivosť a z kvality nevedomosti vzniká hlúposť, šialenstvo a klam." Bhagavad-gítá (14.17)

Pokora otvára dvere poznaniu. Láska zjednocuje, pýcha rozdeľuje, vyvyšuje sa a vedie k úpadku. Každá líška svoj chvost chváli a ktorá ho nemá, tak hovorí, že bez chvosta je lepšie, hovorí ľudové príslovie.

Čo je v polievke najdôležitejšie? Všetko adekvátnym dielom. Keby sme čokoľvek v polievke preceňovali, vodu, soľ, korenie, prestalo by to byť polievkou a prestalo by to byť chutné a jedlé. Pýcha neumožňuje človeku pokoriť sa a akceptovať život, svet a realitu také, aké sú. Ako píše Pavol Štraus: "Pýcha je maskovaná nevedomosť." Nevedomosť ešte nikomu v ničom nepomohla. Nevedomosť nemá liečivé účinky. Ako píšu védy (tradičné indické poznanie) sú tri kvality hmotnej prírody: nevedomosť, vášeň a dobro. Nevedomosť- keď niečo neviem, vášeň - násilná snaha po seba presadení sa, kvalita dobra nie je problém, problémom zostávajú nevedomosť a vášeň. Pokiaľ nie sme umiestnení v kvalite dobra, nie sme schopní dobro realizovať, žiť a dávať ho aj okoliu. Na to, aby sme sa posunuli z nevedomosti a vášne do kvality dobra, sa potrebujeme starať o svoju dušu, žiť a praktikovať duchovný život, na základe toho sa očisťovať a tak sa dvíhať na vyššiu úroveň vedomia. Choroba je pokles úrovne vedomia na vybračnú úroveň nezvládnutého problému alebo životnej situácie. V konečnom dôsledku to, čo o všetkom rozhoduje, je úroveň vedomia a vedomie je príznakom duše.

" Duša sa nikdy nerodí, ani neumiera. Nikdy nevznikla, nikdy nevzniká a ani nikdy nevznikne. Je nezrodená, večná, trvalá a pôvodná. Nezahynie, keď je telo zabité." Bhagavad-gítá (2.20)

Okrem znalosti klasickej anatómie je potrebná aj znalosť emocionálnej anatómie. Emócie nás ovplyvňujú aj priaznivo, ale aj nepriaznivo. Je na nás aby sme ich ovládli a ovládali a nenechali sa nimi vyviezť z rovnováhy. Rovnováhu nám zabezpečuje duchovný vhľad, ako dôsledok duchovného rozvoja a duchovného života. Bez duchovného - transcendentálneho poznania nás negatívne ovplyvňujú -myseľ, vášeň, emócie.

Je päť základných negatívnych emócií, ktoré nás najviac ovplyvňujú:

1. STRACH - je mzda človeka za odlúčenie sa od Boha. Je to cena, ktorú platíme za odmietanie pravdy, odmietanie Boha.
2. HNEV - je iracionálna reakcia človeka na vlastné zlyhanie a neschopnosť (Seneca)
3. ZLOBA - je zablokovaná tvorivosť. Pokiaľ sa človek zaoberá negatívnymi emóciami a tie ho ovládnu a ovládajú, prestáva mať schopnosť venovať sa tvorivosti.
4. NENÁVISŤ - je obrátená, alebo prepólovaná láska. Je to zneužitie duchovnej energie lásky na deštrukciu. Je to reakcia urazeného ega a pýchy.
5. FRUSTRÁCIA - je pocit nedostatku ega. Ego je pocit, že ja som toto telo a táto myseľ. Základný problém ega je, že má stále pocit, že má málo. Nikdy nemá dosť.

Náboženský život človeku sprostredkováva duchovný život. Duchovný život približuje človeka k Bohu. Modlitba je rozhovor človeka s Bohom. Bez modlitby nie je možný ani náboženský, ani duchovný život. Odpustenie je prejavom dosiahnutej vyššej úrovne duchovného života. Neodspustenie je zotrvávanie na tzv. "vlastnej" pravde. Neodpustenie je nevedomosť spojená s urazeným egom a pýchou. Súčasťou náboženského duchovného života je takisto štúdium duchovnej literatúry.

Takzvaný súčasný, moderný, rozumný, "múdry" človek považuje modlitbu - rozhovor s Bohom za niečo zbytočné, nepotrebné, neúčinné, míňajúce jeho "drahocenný" čas, ktorý môže využiť na kŕmenie ega, bezbožnej aktivity - tzv. užívanie si. To čo tzv. súčasného moderného človeka ženie tzv. dopredu sú jeho ambície a tie sú kŕmené pocitom nutnosti hromadiť majetok, moc, peniaze, atd. Roztáča to špirálu hektickej až šialenej aktivity, ktorá končí únavou, tzv. vyhorením, depresiou, infarktom a smrťou.

Všetko má mieru a hranicu. To, kde ja táto miera a hranica nám ukazuje náš duchovný život, ak vôbec nejaký máme. Keď ho nemáme tak sme odkázaní na naše ego, myseľ, nevedomosť, vášeň a negatívne emócie. Bez duchovnej transformácie nie sme ochotní a schopní tieto úrovne prekonať.

V súvise s medicínou sa často spomína aj prevencia. O možnostiach a úrovni prevencie rozhoduje duchovná úroveň človeka, jeho duchovný vývoj, pokrok. Pre človeka, ktorý sa nachádza v duchovnom úpadku, prevencia nie je "dostupná". Odmieta akékoľvek vyšetrenia - ignoruje ich. To, že u niekoho je možné zabrániť preventívne nejakému ochoreniu, o tom rozhoduje jeho duchovná úroveň. V prípade nízkej duchovnej úrovne príde pacient tzv. "neskoro" - v pokročilom štádiu ochorenia. Príčinou určite nebola náhoda. Kto by sa chcel hrať na náhodu, môže, ale nepomôže mu to. Náhoda je súvislosť vyjadrená rečou nevedomosti. To, čo nie je zjavné a čomu nerozumieme, máme tendenciu označiť za náhodu. Odmieta sa vzdať starých škodlivých návykov, cigarety, káva, alkohol, drogy, mäso.

Ak nie si ochotný zmeniť svoj život, niet Ti pomoci.
Hippokrates

Jediná vec, na ktorej záleží na konci vášho pobytu na zemi, je:
Ako dobre ste milovali?
Aká bola Vaša láska?
Richard Bach

Láska nie je nárokovateľná, kúpiteľná, ani vynútiteľná.
Láska je darom pre ostatných. Je duchovnou energiou od Boha pre všetkých.
Treba ju len vedieť prijímať a dávať.
Tibor Baranec

 Copyright © 2009 - 2023, MUDr. Tibor Baranec, All rights reserved.