Integrovaná medicína - MUDr. Tibor Baranec
   

"Prečo integrovaná medicína? Klasická medicína používa na liečenie a riešenie všetkých problémov a chorôb jednu metódu - klasickú medicínu. Integrovaná medicína používa na riešenie a liečenie jedného problému všetky dostupné efektívne metódy."

ÁJURVÉDA

Ájurvéda je tradičná indická medicína založená na integrovanom prístupe k liečbe, používa výhradne prírodné preparáty bez nežiaducich vedľajších účinkov. Dáva dôraz na prevenciu a harmonizáciu človeka s prírodnými princípmi. AYUR znamená v sánskrite život, VÉDA sa prekladá ako veda. Ájurvéda je veda o živote a zdraví.

Ájurvéda sa nazýva matkou medicíny a je považovaná za najstarší druh liečby na svete.

Zdravie a choroba

Ájurvéda považuje za úlohu človeka vedome poznať svoj zdravotný stav a takto získať znalosť správneho konania.

Zdravie = harmónia, rovnováha
Choroba = porucha rovnováhy, disharmónia

„Všetky aktivity slúžia bytostiam na to, aby dosiahli šťastie. Ale z dôvodu rozdielu medzi poznaním a nepoznaním sa rozvetvujú ich činnosti na cesty a scestie.“

Čaraka samhita 1.28.35

„Múdry by mal konať iba to, čo sám pre seba rozpoznal ako správne.“

Čaraka samhita 1.7.54

„Kto som? Čo je pre mňa dobré? To je znalosť osobnosti.“

Čakrapanidatta

Vznik chorôb

Ájurvéda určuje tri podstatné príčiny pre vznik choroby:

 1. Chyba v správaní: Nedbáme na to, čo je pre nás dobré.

 2. Chybné počínanie nám pripadá správne.

 3. Nesprávne konanie praktikované po dlhú dobu.


„Nešťastia, ktoré ešte nenastalo sa môžeme vyvarovať.“

„Človek by mohol vyvinúť taký spôsob života, ktorým by bolo zachované zdravie, a choroby ešte nenarodenej by sa vyvaroval.“

Čaraka 1.5.13

„Nesprávne, nedostatočné a nadmerné využívanie času, rozlišovacej schopnosti, zmyslov a objektov je zodpovedné za vznik chorôb.“

Čaraka 1.7.54

Zárodky chorôb vznikajú z nevedomosti, vášne a strachu.

Zdravie stojí na troch pilieroch:

 1. Čistý vzduch – voľné dýchanie

 2. Dobrá strava a schopnosť prijímať živiny, detoxikovať sa

 3. Schopnosť mysle udržať sa v šťastnom rozpoložení.


„Ten, kto všetko ďalekosiahle pozoruje, rozvíja náchylnosť k tomu, čo mu robí dobre.“

Čaraka 1.28.36

Vesmír v nás

Všetko, čo tvorí stvorenie sa manifestuje z piatich živlov a ich podôb. U človeka sú prítomné a vnímatelné všetky živly a im prislúchajúce podoby.

 1. ÉTER – PRIESTOR – tento živel prevláda v dutých orgánoch, v medzipriestoroch tela, v žalúdku, vnútornostiach, cievach a pľúcach.

 2. VZDUCH – tento živel prichádza s dychom do tela a je pociťovaný jeho pohybmi.

 3. OHEŇ – tento živel vytvára v tele teplo a je spojený s trávením a látkovou výmenou.

 4. VODA – telo sa skladá prevažne z vody. Najdôležitejšie prostriedky transportu v tele, ako krv a lymfa sú tekuté.

 5. ZEM – tento živel je spájaný so všetkými pevnými substanciami ako sú svaly, kosti, koža a šľachy.

VÁTA, PITTA, KAPHA – NAŠE ŽIVOTNÉ SILY

Podľa ájurvédskej medicíny sa spája týchto päť živlov do troch základných síl, dóš. Tieto tri dóše pôsobia ako energie, rovnako tak v prírode, tak aj v každej bunke ľudského tela. Každá dóša má v sebe svoje hlavné sídlo. Ako energia, ktorá riadi telesné pochody sú dóše neviditeľné, ale poznateľné podľa svojich vlastností a svojho pôsobenia. Náuka o dóšach je jadrom ájurvédy. Ždôrazňuje celostný vklad tohto medicínskeho systému a prináša dôkaz, že ájurvéda je skutočne vedou o živote.

Vzduch a priestor sa spájajú do sily váta.

Oheň a voda sa spájajú do sily pitta.

Voda a zem sa spájajú do sily kapha.

„Kto pozná rôznorodosť chuťových zameraní a pozná dóše, ten nepochybí pri rozoznávaní a liečení chorôb.“

Čaraka 1.26.27

„ Človek by mal jesť primerane miera potravy závisí opäť na sile procesu trávenia.“

Čaraka 1.5.3

 Copyright © 2009 - 2024, MUDr. Tibor Baranec, All rights reserved.