Integrovaná medicína - MUDr. Tibor Baranec
   

"Prečo integrovaná medicína? Klasická medicína používa na liečenie a riešenie všetkých problémov a chorôb jednu metódu - klasickú medicínu. Integrovaná medicína používa na riešenie a liečenie jedného problému všetky dostupné efektívne metódy."

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

VENUJEM SA RIEŠENIU TÝCHTO ZÁKLADNÝCH PROBLÉMOV A OCHORENÍ

1. OCHORENIA KOŽE, VLASOV, NECHTOV
(alergie, ekzémy, infekcie, vrásky, pigmentové škvrny)
Koža je zrkadlom duše. Zdravá pokožka je radostným pozdravom zdravého človeka okoliu. Pokožka však nemôže byť zdravá, pokiaľ nie sú zdravé vnútorné orgány. Všetky ochorenia kože sú zhmotnenou, prejavenou, viditeľnou prosbou o pomoc tých vnútorných orgánov, kde je skrytá porucha.

2. INFEKCIE DÝCHACÍCH CIEST A OSTATNÝCH ORGÁNOVÝCH SYSTÉMOV
Podstata anti-infekčnej liečby spočíva v odkyselení organizmu, v detoxikácii, suplementácii a regulácii. Infekčné agens sa môže uplatniť len v prípade prekyselenia organizmu, nedostatku antioxidantov a v konfliktnej situácii – ako píšu nemeckí autori Detlefsen, Dahlke: ktorý konflikt prehliadam, ktorému sa vyhýbam, ktorý si nechcem priznať.

3. SRDCOVOCIEVNE OCHORENIA
(vysoký krvný tlak, poruchy srdcového rytmu, ischemická choroba srdca)
Krvný tlak je výrazom ľudskej dynamiky, cievy reprezentujú pružnosť. Vysoký krvný tlak je dlhodobo nevyriešený emocionálny problém a zaseknutie sa v krči. Ischemická choroba srdca je emočná dezilúzia, beznádej, „skysnutie“ v problémoch alebo v situácii. Poruchy srdcového rytmu znamenajú emočný chaos.

4. OCHORENIA POHYBOVÉHO APARÁTU
Postoj, ktorý nezodpovedá vnútornej podstate človeka sa nám javí ako neprirodzený. Ak choroba núti človeka k určitému postoju, ktorý by sám dobrovoľne nezaujal, ukazuje to na neprežitý vnútorný postoj, na niečo čomu sa bráni. V prípade ochorení pohybového aparátu sa nevyriešený vnútorný problém dostal až na úroveň kostí, kĺbov či chrupaviek, čo symbolizuje, že došlo k narušeniu základnej nosnej štruktúry organizmu. Pri liečení a riešení týchto ochorení je taktiež potrebné urobiť celkovú diagnostiku a detoxikáciu, suplementáciu a reguláciu. A dať do pohybu to, čo stuhlo na mentálnej, emocionálnej a telesnej úrovni.

5. PORUCHY A OCHORENIA HORMONÁLNEJ SÚSTAVY A NERVOVÉHO SYSTÉMU
(únava, prepracovanosť, vyčerpanosť, poruchy nálad, depresie)
Psychické poruchy a ochorenia ukazujú na to, že dotyčný dlhodobo niečo nechápe a robí nejakú základnú systémovú chybu. Depresia je neschopnosť tešiť sa. Depresiami trpia ľudia, ktorí mali nejaké nevyriešené problémy a ilúzie ako ich riešiť. Najčastejšie „riešenie“ je vrhnúť sa do práce. Tento „postup“ však končí prepracovaním, nevyriešením predošlých problémov, depresiou. Depresiami trpia tiež ľudia, ktorí nie sú schopní a „ochotní“ čeliť nejakým veľmi závažným a krízovým životným situáciam.

Hippocrates: Prirodzená liečivá sila, vo vnútri každého z nás, je najdôležitejšia v procese uzdravovania.

Tibor Baranec: Zdravie nie je tak ani cie3ová stanica, ako spôsob cestovania životom.

 Copyright © 2009 - 2024, MUDr. Tibor Baranec, All rights reserved.