Integrovaná medicína - MUDr. Tibor Baranec
   

"Prečo integrovaná medicína? Klasická medicína používa na liečenie a riešenie všetkých problémov a chorôb jednu metódu - klasickú medicínu. Integrovaná medicína používa na riešenie a liečenie jedného problému všetky dostupné efektívne metódy."

SYNDRÓM VYHORENIA

Vysoká pracovná záťaž sprevádza ľudstvo už od nepamäti. Či už v nedobrovoľnej forme, v minulosti známa ako otroctvo a nevoľníctvo, alebo vo forme dobrovoľnej – v súčasnosti známa ako workoholizmus. Ľudský organizmus má svoje možnosti a limity a na to, aby mohol optimálne fungovať, musíme ich rešpektovať. Pokiaľ sa tak nedeje, má to zhubné následky na mentálnej, emočnej aj telesnej úrovni. Z jednorazového prepracovania je možné sa zotaviť odpočinkom a spánkom. Z dlhodobo opakovaného prepracovania sa dokážeme zotaviť už iba dovolenkou, a z prepracovania, ktoré trvá niekoľko rokov nie je možné sa zotaviť ani odpočinkom, spánkom ani dovolenkou, hoci všetky tieto tri faktory sú k liečeniu syndrómu vyhorenia nevyhnutné. Rozhodujúcim faktorom sa stáva homeopatická liečba v rámci komplexných metód integrovanej medicíny.

Syndróm vyhorenia má 5 štádií:

  1. Mentálne vyhorenie. V tomto štádiu pociťuje človek problémy s rozmýšľaním, pamäťou a schopnosťou adekvátne a pohotovo reagovať.
  2. Emočné vyhorenie. Neschopnosť prežívať radosť, šťastie, lásku, čo má za následok vznik pocitu beznádeje. Pokiaľ človek dlhodobo produkuje negatívne emócie a nevie prijať karmickú konfrontáciu, čo môže byť čokoľvek, čo sa nedeje v súlade s jeho predstavami, zlikviduje si hormonálny systém a energetiku organizmu.
  3. Telesné vyhorenie. Človek netoleruje akúkoľvek fyzickú záťaž a stále je unavený.
  4. Energetické vyhorenie. V tomto štádiu človeka všetko zaťažuje, unavuje a vyčerpáva a ani po spánku nepociťuje úľavu a zlepšenie stavu.
  5. Termoregulačné vyhorenie. Znamená, že telesná teplota človeka klesá pod 36° C. Organizmus nedokáže regulovať svoju telesnú teplotu, ktorá klesá až na hodnoty pod 35 ° C. Keď takýto človek dostane virózu, telesná teplota mu stúpne napríklad na 36,8° C, hoci pred virózou mal napr. 34.2° C. Z absolútneho hľadiska je teplota 36,8° C v norme, z individuálneho hľadiska je to však horúčka. Tento stav definujeme ako horúčku nízkoteplotných a je potrebné ju liečiť.

Okrem toho existuje ešte kombinácia vyššie spomínaných možností.

Energetika organizmu je každému človeku daná už pri narodení – je to trojkombinácia týchto faktorov – znamenie horoskopu, krvná skupina a homeopatická typológia. Práve toto spôsobuje, že už v mladom veku má niekto menej alebo viac energie. Ale je len otázkou času, kedy aj ľudia, ktorí nemajú problém s úrovňou energie sa dostanú do štádia syndrómu vyhorenia, pretože so všetkým je treba efektívne hospodáriť. Pokiaľ človek, ktorý nepociťuje nedostatok energie, bude všetko rešpektovať tak ako je potrebné, prakticky celý život nebude mať problém s únavou či vyčerpaním. Nerešpektovanie prírodných a duchovných zákonitostí každého veľmi rýchlo skonfrontuje s pravdou. Pravidlá života sme totiž neurčili, nezmeníme ich a jediné čo nám ostáva, je rešpektovať ich.

 Copyright © 2009 - 2024, MUDr. Tibor Baranec, All rights reserved.