Integrovaná medicína - MUDr. Tibor Baranec
   

"Prečo integrovaná medicína? Klasická medicína používa na liečenie a riešenie všetkých problémov a chorôb jednu metódu - klasickú medicínu. Integrovaná medicína používa na riešenie a liečenie jedného problému všetky dostupné efektívne metódy."

KVALITA ŽIVOTA JE BEZ CHOROBY

Choroba núti človeka k poctivosti a úprimnosti.
Šťastie je prirodzený stav vedomia.
Zdravie je stav mentálnej, emocionálnej, telesnej a sociálnej pohody.
Zdravie je sloboda. Choroba je obmedzenie – nesloboda.

Integrovaná medicína vracia človeku kvalitu života odobranú chorobou. Choroba ukazuje to, čo sme na mentálnej a emocionálnej úrovni nezvládli, prípadne zhmotnili na telesnej úrovni. Každá choroba aj situácia má duchovný rozmer, význam a duchovnú symboliku.

Každá choroba je liečiteľná, len nie každý pacient je liečiteľný. Chronickú chorobu nie je možné vyliečiť bez pochopenia príčiny prečo vznikla. Choroba nás učí, čo sme doteraz nezvládli, ale učiť sa môžeme aj bez chorôb, ak chceme.

Učiť sa v škole života znamená robiť duchovný pokrok. Duchovný pokrok znamená chápanie jemných súvislostí a zákonitostí života. Znamená to zaoberať sa svojou dušou a žiť duchovný život.

Choroba je veľakrát jediný spôsob, ako človek dokáže povedať nie. (Louise L. Hay)
Choroba núti človeka k poctivosti. (Miroslav Hrabica)
Choroba je stav vedomia – je to poklesnutie na vibračnú úroveň choroby a problému.

Liečba spočíva v dvíhaní úrovne vedomia nad vibračnú úroveň choroby, problému.
Podávanie liekov a prípravkov odstraňuje alebo prekrýva príznaky, ale s úrovňou vedomia nemá nič dočinenia. To ale neznamená, že nie sú potrebné.

LIEČBA SPOČÍVA V:

  • UVEDOMOVANÍ SA

  • DVÍHANÍ ÚROVNE VEDOMIA

  • ROZVOJI POZNANIA

Podávanie liekov a prípravkov bez rozvoja vedomia vedie k chronickým chorobám a problémom. Nenastalo pochopenie príčiny ochorenia a problému. Na to, aby nastalo, musíme prestať pracovať s pojmom náhody. A začať pracovať so súvislosťami.

Súvislosti sú zjavné a nezjavné. Zjavné súvislosti sú zrozumiteľné a pochopiteľné všetkým. Nezjavné súvislosti je potrebné objasniť rozvojom úrovne vedomia a poznania.

Náhoda je vďačná pomôcka, do ktorej sa všetko „zmestí“. Ale nič to nerieši.

Z náhod sa v živote vyskytuje najčastejšie žiadna.

Náhody sú nami nepochopené súvislosti, alebo dlhodobo pripravované nevyhnutnosti.

Nami nepochopený poriadok voláme náhodou. (Pavol Štraus)

Po slovensky povedané – náhody sa nedejú, nie sú.

 Copyright © 2009 - 2024, MUDr. Tibor Baranec, All rights reserved.