Integrovaná medicína - MUDr. Tibor Baranec
   

"Prečo integrovaná medicína? Klasická medicína používa na liečenie a riešenie všetkých problémov a chorôb jednu metódu - klasickú medicínu. Integrovaná medicína používa na riešenie a liečenie jedného problému všetky dostupné efektívne metódy."

INTEGROVANÁ MEDICÍNA

...ľahko a jednoducho:

1. Čo mi je
2. Prečo mi to je
3. Čo s tým budem robiť

Spája ten, kto túži po poznaní.
Rozdeľuje ten, kto túži po moci.
Miluje ten, kto túži po láske.

AJURVÉDA - matka medicíny
HIPPOCRATES - otec medicíny
INTEGROVANÁ MEDICÍNA - medicína tretieho tisícročia

ÚVOD

Súčasný život kladie na človeka mimoriadne veľké nároky. Ak ho chce zvládať bez negatívnych dôsledkov alebo ujmy na svojom zdraví, je potrebné, aby sa o seba aj primerane staral. To znamená úprava životného štýlu, správna výživa a životospráva. Stará múdrosť hovorí: Jednoduchšie je chorobám predchádzať ako ich liečiť. V tom je človeku maximálne nápomocná integrovaná medicína. Jej základom je medicínske poznanie a myslenie, pričom má tri piliere: DETOXIKÁCIU, SUPLEMENTÁCIU A REGULÁCIU.

  • Detoxikácia je vyčistenie organizmu (fytoterapiou),

  • Suplementácia je doplnenie toho, čo v tele chýba,

  • Regulácia sa deje pomocou homeopatie, akupunktúry, ajurvédy a psychoanalýzy.

Integrovaná medicína však v sebe zahŕňa aj problematiku rozvoja osobnosti, duchovného rozmeru človeka a života. Preto sila integrovanej medicíny spočíva v synergickom efekte – spolupôsobením všetkých súčastí sa umocňuje výsledný efekt procesu liečenia, pretože celok je viac ako súčet častí. Vrámci integrovanej medicíny sa venujem klasickej medicíne – praktický lekár pre dospelých, homeopatii, fytoterapii, fyziognomike a začínam sa venovať ajurvéde. Ajurvéda je tradičná indická medicína, doslova veda o živote.

 Copyright © 2009 - 2024, MUDr. Tibor Baranec, All rights reserved.