Integrovaná medicína - MUDr. Tibor Baranec
   

"Prečo integrovaná medicína? Klasická medicína používa na liečenie a riešenie všetkých problémov a chorôb jednu metódu - klasickú medicínu. Integrovaná medicína používa na riešenie a liečenie jedného problému všetky dostupné efektívne metódy."

HOMEOPATIA

"Similia similibus curantur."- Podobné lieči podobné.
Zakladateľ homeopatie Christian Friedrich Samuel Hahnemann (1755 - 1843)

V roku 1796 publikoval prvú knihu s názvom Nové princípy určovania liečivých síl liekov a niektoré preverenia predchádzajúcich princípov. Tento nový systém nazval Homeopatia, z gréckeho slova "homeios", čo znamená podobný a "pathos" choroba.

V roku 1810 zhrnul svoje princípy do knihy Organon racionálnej liečby. V roku 1812 začal vyučovať homeopatiu na univerzite v Lipsku.

V homeopatii sa používajú prírodné látky, rastliny, minerály, soli, kyseliny, hydroxydy, kovy, živočíšne látky - jedy, extrakty. Princíp výroby homeopatík - homeopatických liekov spočíva:

  • v riedení a dynamizácii, materiál (východisková látka) sa najprv rozdrví v mažiari a následne sa riedi v pomere 1:10 (D = decimus = desiaty, decimálny, riedenie 1:10), 1:100 (C= centum, riedenie 1:100)
    Týmto postupom sa východisková látka zbavuje toxicity pre človeka. Následne sa roztok 150 krát pretrepe, čím sa liek dynamizuje. Dynamizácia dodáva homeopatickému lieku dynamický účinok, lieky potom nepôsobia chemicky, ale energeticky povzbudzujú telo, aby dosiahlo rovnováhu.

"Prirodzená liečivá sila, vo vnútri každého z nás je najdôležitejšia v procese uzdravovania" Hippokrates

  • takto pripravený homeopatický liek podaný zdravému človeku vyvolá konkrétne patologické príznaky. Keď dáme tento homeopatický liek chorému človeku, ktorý má takéto patologické príznaky, spomínaný homeopatický liek ho vylieči.

Homeopatická liečba pracuje s vedomím, nevedomím a snami človeka, dokáže ich priaznivo ovplyvniť. V konkrétnych chorobných stavoch má človek pocity -ilúzie- spôsob akým sa veci človeku javia, nie aké v skutočnosti sú. Homeopatiká dokážu tieto ilúzie ovplyvniť tak, že chorý človek začne tieto pocity vnímať reálne - také, aké v skutočnosti sú.

Čistenie nevedomia sa deje prostredníctvom snov. Tieto sny majú tri úrovne:

1. Človek je v snoch prenasledovaný.
2. Človek je v snoch pozorovateľ.
3. Človek je v snoch víťaz.

Napr.: Niekto má problém schudnúť. V sne sa mu prisní, že schudol na svoju ideálnu váhu a následne sa to udeje v realite života s odstupom času.

Homeopatia je regulačná metóda, ktorá vracia človeku stratenú harmóniu a rovnováhu, je súčasťou integrovanej medicíny. Nadväzuje na detoxikáciu a suplementáciu, umožňuje človeku aby bol schopný vyrovnať sa s náročnými podmienkami života.

Nikto nebude za človeka riešiť problémy jeho života, ale s pomocou detoxikácie, suplementácie, regulácie a duchovného života bude človek schopný tieto problémy riešiť a sa s nimi vysporiadať. Liečenie spočíva v stimulácii vlastných liečivých síl organizmu.

 Copyright © 2009 - 2024, MUDr. Tibor Baranec, All rights reserved.