Integrovaná medicína - MUDr. Tibor Baranec
   

"Prečo integrovaná medicína? Klasická medicína používa na liečenie a riešenie všetkých problémov a chorôb jednu metódu - klasickú medicínu. Integrovaná medicína používa na riešenie a liečenie jedného problému všetky dostupné efektívne metódy."

TYPOLÓGIA PACIENTOV

I. SLOVOM

Sú všetci pacienti rovnakí? V zdraví aj v chorobe? Správajú sa všetci rovnako pri bolesti, nedostatku, utrpení – mentálnom, telesnom, emočnom a sociálnom? Asi všetci máme skúsenosť, že nie. Dôvod je veľmi jednoduchý. Všetko je individuálne a skúsenosť je neprenosná. Čínske príslovie hovorí, pokiaľ si neprešiel jeden deň v topánkach iného človeka, ako ho môžeš hodnotiť?

Čo ale znamená individuálne? Čo spôsobuje, že rôzni ľudia sa správajú rôzne? Spôsobujú to tri kvality hmotnej prírody – dobro, vášeň a nevedomosť. Pokiaľ sa nachádzame pod vplyvom kvalít vášne a nevedomosti, tak podliehame ilúziám a nevidíme veci také, aké sú. Iba v kvalite dobra môžeme vidieť skutočnosť reálne.

Rôzni ľudia majú rôznu úroveň kombinácií troch kvalít hmotnej prírody a ich podliehanie ilúziám je tiež na rôznej úrovni. Na základe tohto poznania je možné všetkých ľudí, pacientov, rozdeliť do troch kategórií – podľa toho, ktorá z týchto troch hmotných kvalít u nich dominuje. Zmysel duchovného života spočíva v oslobodení sa od vplyvu kvalít vášne a nevedomosti.

Základom liečby sa preto stáva absolútna individualizácia, aj v diagnostike, aj v prístupe k pacientovi. Bezpodmienečne tu platí, že oblečenie šité na mieru človeku vyhovuje oveľa lepšie ako konfekcia, a teda aj liečba, ktorá je individualizovaná účinkuje oveľa lepšie ako štandardizovaný postup v rámci všeobecných odporučení. Všeobecné odporučenia je treba vždy individualizovať.

NEVEDOMÝ PACIENT

 1. Príčinu svojich ťažkostí vidí mimo seba – vplyv nevedomosti.
 2. O súvislostiach emócií so svojím zdravím nevie.
 3. O karme a prijatí karmy nepočul.
 4. S duchovným rozmerom choroby sa nestretol.
 5. O zodpovednosti za svoje zdravie má predstavu, že zodpovednosť majú ošetrujúci lekár, medicína a spoločnosť.
 6. Za svoje zlozvyky, škodlivé návyky a závislosti on „nemôže“.
 7. Zdravie mu má slúžiť, on si ho má užívať a inak s ním nemá nič spoločné.
 8. Keď je chorý, ide k lekárovi a ten nech ho lieči. Čo on s ním má?
 9. Súvislosti – o tých nevie a ani ho nezaujímajú, ignoruje ich.
 10. Svoj aktívny postoj k zdraviu vyčerpal tým, že išiel k lekárovi.
 11. Užívať pravidelne lieky a dodržiavať životosprávu a odporučenia lekára sa mu nechce.
 12. Dodržiavať diétu to ho obmedzuje, to on robiť nebude.
 13. Venovať sa prevencii? A načo? Nevidí dôvod.
 14. Dbať na dobré rady rodičov, partnerov, priateľov, ošetrujúceho lekára - a prečo?
 15. Vážiť si svoje zdravie, veď to je prirodzená samozrejmosť, o ktorú sa netreba starať, prípadne ju treba trénovať všetkými dostupnými protivenstvami.
 16. So svojim zdravím má dočinenia iba toľko, že mu má slúžiť. On za to nemá žiadnu zodpovednosť.
 17. Všetky zdravotné varovania hravo prehliada.
 18. Zmena. Zmeniť sa má jeho okolie a nie on.

VÁŠNIVÝ PACIENT

 1. Príčinu svojich ťažkostí chápe ako smolu.
 2. Súvis emócií so zdravím – už o tom počul, ale keď všetci mu tak lezú na nervy.
 3. Karma – na to nemám čas.
 4. Duchovný rozmer – čo si nezarobíš, to nemáš. Čo, aké duchovno, čo to je?
 5. Zodpovednosť za svoje zdravie – viete vy aké ja platím odvody? Za to by som už mal mať zlaté zdravie.
 6. Zlozvyky – to mi „pomáha“, ale do hrobu.
 7. Zdravie – pokiaľ ma choroba nezastaví, tak je dobre.
 8. Keď som chorý, nech som čo najrýchlejšie v poriadku.
 9. Súvislosti – to nech študujú tí, čo sa tomu venujú, ja na to nemám čas.
 10. Viete čo som sa ja už nachodil po doktoroch a liečiteľoch? A čo ma to už stálo?
 11. Pravidelne užívam lieky len keď nezabudnem.
 12. Dodržiavať diétu? Keď sa mi podarí.
 13. Prevencia – už sa snažím chodiť na kontroly pravidelne.
 14. Dobré rady – keď je zle, tak ich dodržiavam.
 15. Zdravie je drahý artikel. Čo si nezaplatíš, to nemáš.
 16. Hodnota zdravia pre človeka stúpa s jeho ubúdaním.
 17. Už chodím „na servis“ pravidelne – musím.
 18. Zmena – viete vy, čo všetko som už ja zmenil a musel zmeniť?

PACIENT V KVALITE DOBRA

 1. Vie o tom, že on sám je príčinou svojich ťažkostí.
 2. O súvislostiach zdravia a emócií vie a dáva si na to pozor.
 3. O karme a prijatí karmy vie a aktívne ju odrába.
 4. Duchovný rozmer choroby – uvedomuje si ho a rieši ho.
 5. Prevziať zodpovednosť za svoje zdravie to je základný postoj k zdraviu.
 6. Zlozvyky postupne odstránil všetky a už nemá žiadne.
 7. Zdravie je duchovná hodnota – dar od Boha, ktorý si treba vážiť, chrániť a starať sa oň.
 8. Keď je chorý, rieši to na všetkých úrovniach – vrátane práceneschopnosti a kľudu na lôžku.
 9. Súvislosti treba študovať a rozvíjať duchovné poznanie.
 10. Aktívny postoj k zdraviu - prijímať všetko priaznivé pre zdravie, odmietať všetko nepriaznivé, aktívne rozvíjať svoj duchovný život a všetky svoje vedomé problémy riešiť.
 11. Životospráva. Pravidelné návyky mu uľahčujú realizáciu povinností.
 12. Bez disciplíny to nejde.
 13. Prevencia je vždy lacnejšia ako liečba.
 14. Múdry je ten, kto si dá poradiť od každého.
 15. Úctu k zdraviu dokáže mať iba vedomý človek a zdravie si váži aj keď mu nič nie je a stará sa oň.
 16. Vedomý človek vníma zdravie ako hodnotu, o ktorú sa treba starať a nebrať ju ako prirodzenú samozrejmosť.
 17. Starať sa o svoje zdravie to je prirodzené prevzatie zodpovednosti za svoje zdravie.
 18. Zmena – opúšťanie nesprávnych názorov, postojov, konaní.

II. OBRAZOM

9 postojov k zdraviu a liečbe

 Copyright © 2009 - 2023, MUDr. Tibor Baranec, All rights reserved.